ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2018 2020
Αριθμός δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης των ελληνικών φορέων 7.076 9.803
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2014-2018 2016-2020
Αριθμός αναφορών σε δημοσιεύσεις ανοιχτής πρόσβασης των ελληνικών φορέων 312.558 428.635