Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης από Ελληνικούς Φορείς 2006-2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) έχει εισάγει και καθιερώσει τα επίσημα εθνικά στατιστικά στοιχεία για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά των σχετικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) που παρουσιάζουν και αναλύουν τους βιβλιομετρικούς δείκτες με βάση αναφοράς τα επιστημονικά άρθρα των επιστημόνων που εργάζονται σε φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, όπως αυτά αποδελτιώνονται στη διεθνή βάση δεδομένων Web of Science για την περίοδο 2006-2020.

Συγκεκριμένα, η έκδοση επικεντρώνεται στην παρουσίαση δεδομένων και αναλυτικών δεικτών για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας σε διεθνή περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (open access) μεταξύ διαφορετικών τύπων (Gold, Green, Hybrid, Bronze). Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΚΤ επιδιώκει να παρουσιάζει δείκτες, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την τρέχουσα πραγματικότητα, αλλά και την εξέλιξη της επιστημονικής παραγωγής της χώρας και των Περιφερειών της, αξιοποιώντας νέες βιβλιομετρικές διαστάσεις. Για τον υπολογισμό των δεικτών ακολουθήθηκαν οι πλέον έγκυρες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον χώρο της βιβλιομετρικής ανάλυσης ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ για την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων και τον υπολογισμό των βιβλιομετρικών δεικτών (καθαρισμός, θεματική κατηγοριοποίηση, κανονικοποίηση, υπολογισμός, γραφιστική απεικόνιση). 

 

Δρ. Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια ΕΚΤ