Παράρτημα ΙΙΙ: Επιστημονικά Πεδία

Σχήμα ταξινόμησης επιστημονικών πεδίων

Tο σχήμα ταξινόμησης των επιστημονικών πεδίων του ΕΚΤ αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα:

  • Γενικά επιστημονικά πεδία (1ο επίπεδο)
  • Ειδικά επιστημονικά πεδία (2ο επίπεδο)
  • Εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων (3ο επίπεδο)

Το 1ο και το 2ο επίπεδο εφαρμόζουν τα πεδία της ταξινόμησης Frascati (Frascati Manual (2015): Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris), σύμφωνα με την οποία οι τομείς της έρευνας κατηγοριοποιούνται σε 6 γενικές κατηγορίες και 42 υποκατηγορίες. 

Το σχήμα ταξινόμησης των επιστημονικών πεδίων εφαρμόζεται για την ταξινόμηση των διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών που τηρεί το ΕΚΤ και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έκδοση για την αντιστοίχιση των εξειδικευμένων θεματικών περιοχών της βάσης δεδομένων Incites της Web of Science (Clarivate Analytics). 
Εξειδίκευση 1ο επίπεδο Frascati Εξειδίκευση 2ο επίπεδο Frascati Εξειδίκευση επιστημονικού πεδίου (αγγλικά) ΕΑΔΔ
3ο επίπεδο
Natural Sciences Mathematics Geometry and Topology
Algebra and Number Theory
Artificial Intelligence
Discrete Mathematics and Combinatorics
Mathematics, Interdisciplinary Applications
Applied Mathematics
Mathematics (miscellaneous)
Mathematics, general
Mathematical analysis
Logic
Modeling and Simulation
Statistics and Probability
Computer and Information Sciences Bioinformatics
Computer Graphics and Computer-Aided Design
Human-Computer Interaction
Computer Science Interdisciplinary Applications
Computer Networks and Communications
Computer Science
Computer and Information sciences, miscellaneous
Computer science, theory and methods
Cybernetics
Software
Information Systems
Artificial Intelligence
Physical Sciences Acoustics and Ultrasonics
Astronomy and Astrophysics
Atomic, Molecular and Chemical Physics
Applied Physics
Quantum science and technology
Mathematical Physics
Optics
Nuclear Physics
Particles and fields physics
Physics, Fluids and Plasmas
Condensed Matter Physics
Physics, miscellaneous
Physics, general
Physics, interdisciplinary
Chemical Sciences Analytical Chemistry
Inorganic and Nuclear Chemistry
Polymer Science
Applied Chemistry
Electrochemistry
Crystallography
Organic Chemistry
Physical and Theoretical Chemistry
Chemistry, miscellaneous
Chemistry, general
Chemistry, interdisciplinary
spectroscopy
Earth and Related Environmental Sciences Geosciences, miscellaneous
Geosciences, general
Geosciences, interdisciplinary
Geology
Geophysics
Geochemistry and Petrology
Earth-Surface Processes
Environmental Sciences
Aquatic Science
Computers in Earth Sciences
Volcanology
Meteorology and Atmospheric Sciences
Mineralogy
Global and planetary change, climatic change
Paleontology
Environmental Chemistry
Water Resources
Physical Geography
Biological Sciences Developmental Biology
Biology
Cell Biology
Reproductive Biology
Mathematical and Computational Biology
Biology, miscellaneous
Biology, interdisciplinary
Biotechnology
Biophysics
Biochemistry and Molecular Biology
Biochemical Research Methods
Genetics and Heredity
Biodiversity Conservation
Entomology
Behavioral Sciences
Plant Science
Zoology
Marine and Freshwater Biology
Virology
Limnology
Microbiology
Mycology
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
Ornithology
Reproductive Biology
Microscopy
Evolutionary Biology
Other Natural Sciences Other Natural Sciences Other Natural Sciences
Engineering and Technology Chemical Engineering Process Chemistry and Technology
Chemical Engineering
Civil Engineering Audio engineering
Mechanics
Automotive Engineering
Mechanical Engineering
Nuclear Energy and Engineering
Structural Engineering
Transportation science and Technology
Construction and Building technology
Architecture engineering
Civil Engineering
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Automation and control systems
Computer science, Hardware and Architecture
Electrical and Electronic Engineering
Communication engineering and systems, Telecommunications
Robotics
Media Technology
Engineering, Industrial
Engineering, Manufacturing
Environmental Biotechnology Bioremediation
Environmental biotechnology related ethics
Environmental biotechnology
Renewable Energy, Sustainability and the Environment
Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Waste Management and Disposal
Energy and Fuels
Mining and Mineral Processing
Water Science and Technology
Energy Engineering and Power Technology
Petroleum Engineering
Ocean Engineering
Marine engineering
Environmental Engineering
Green and Sustainable Science and Technology
Remote Sensing
Environmental Engineering Bioremediation
Environmental biotechnology related ethics
Environmental biotechnology
Renewable Energy, Sustainability and the Environment
Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Waste Management and Disposal
Energy and Fuels
Mining and Mineral Processing
Water Science and Technology
Energy Engineering and Power Technology
Petroleum Engineering
Ocean Engineering
Marine engineering
Environmental Engineering
Green and Sustainable Science and Technology
Remote Sensing
Industrial Biotechnology Biomaterials
Industrial Biotechnology
Bioproducts/Bio-based products
Bioprocessing technologies 
Materials Engineering Materials science, miscellaneous
Materials science, general
Materials Science, Characterization and testing
Surfaces, Coatings and Films
Electronic, Optical and Magnetic Materials
Ceramics and Composites
Textiles
Metals and Alloys
Metallurgy and Metallurgical Engineering
Polymers and Plastics
Paper and wood
Materials science, interdisciplinary
Materials Science, Composites
Mechanical Engineering Audio engineering
Mechanics
Automotive Engineering
Nuclear Energy and Engineering
Thermodynamics
Mechanical Engineering
Aerospace Engineering
Medical Engineering Cell and Tissue Engineering
Medical Laboratory Technology
Biomedical Engineering
Nano-Technology Nano-processes
Nanoscience and Nanotechnology
Nano-materials
Other Engineering and Technologies Engineering and Technologies, miscellaneous
Engineering, general
Engineering, interdisciplinary
Biotechnology and Applied Microbiology
Food Science and Technology
Engineering and Technologies, miscellaneous
Engineering, general
Engineering, interdisciplinary
Instruments and Instrumentation
Imaging Science & Photographic Technology
Medical and Health Sciences Basic Medicine Drug Discovery
Anatomy
Immunology
Basic medicine, miscellaneous
Basic medicine, general
Human genetics
Embryology
Endocrine and Autonomic Systems
Medical Biochemistry
Histology
Molecular Medicine
Neurosciences
Pathology
Toxicology
Medicinal chemistry
Pharmacology and Pharmacy
Physiology
Clinical Medicine Hematology
Audiology and Speech language pathology
Allergy
Anesthesiology and Pain Medicine
Reproductive medicine
Andrology
Gastroenterology
General and Internal Medicine
Geriatrics and Gerontology
Dermatology
Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Emergency Medicine
Hepatology
Critical Care and Intensive Care Medicine
Cardiology and Cardiovascular Medicine
Clinical Genetics
Clinical medicine, miscellaneous
Clinical medicine, general
Clinical Neurology
Neuroimaging
Obstetrics and Gynecology
Transplantation
Microbiology (medical)
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging
Nephrology
Oncology
Dentistry, Oral Surgery and Medicine
Integrative, Complementary and Alternative Medicine
Orthopedics and Sports Medicine
Urology
Ophthalmology
Peripheral Vascular Disease
Pediatrics, Perinatology and Child Health
Pulmonary and Respiratory Medicine
Rheumatology
Surgery
Psychiatry and Mental Health
Otorhinolaryngology
Health Sciences Rehabilitation
Public Health, Environmental and Occupational Health
Nutrition and Dietetics
Health Professions
Epidemiology
Health sciences, miscellaneous
Health sciences, general
Sport Sciences
Medical Ethics
Medical Informatics
Tropical Medicine
Legal Medicine
Substance Abuse
Biomedical Social Sciences
Infectious Diseases
Nursing
Parasitology
Health Policy and Services
Primary Health Care
Advanced and Specialized Nursing
Health Care Sciences & Services
Medical Biotechnology Medical biotechnology related ethics
Medical Biotechnology
 
Other Medical Sciences Research and Experimental medicine
Medicine, miscellaneous
Pathology and Forensic Medicine
Integrative & Complementary Medicine
Medicine, Legal
Agricultural and Veterinary Sciences Agriculture, Forestry and Fisheries Agronomy and Crop Science
Fisheries
Agriculture, miscellaneous
Agriculture, general
Agriculture, interdisciplinary
Forestry
Soil Science
Horticulture
Agricultural Biotechnology Food Biotechnology
Agricultural biotechnology
Agricultural biotechnology related ethics
Livestock cloning
GM Technology
Animal and Dairy Science Dairy and Animal Science
Husbandry
Veterinary Science Food Animals
Veterinary Sciences
Small Animals
Other Agricultural Sciences Agricultural Economics and Policy
Other agricultural sciences
Agricultural Engineering
Agriculture, Multidisciplinary
Social Sciences Economics and Business Management of Technology and Innovation
Management
Decision Sciences
Business
Industrial Relations and Labor
Accounting
Marketing
Econometrics
Ecomonics
Organizational Behavior and Human Resource Management
Statistics, Probability and Uncertainty
Finance
Management Science and Operations Research
Education Teaching and Training
Special Education
Education and Educational Research
Education, miscellaneous
Education, Scientific Disciplines
Law Law
Criminology and Penology
Law, interdisciplinary
Media and Communications Journalism
Communication
Information science
Media
Other Social Sciences History of Social Sciences
Social sciences, miscellaneous
Social sciences, interdisciplinary
Social Sciences, Mathematical Methods
Cultural Studies
Hospitality, Leisure, Sport and Tourism
Gerontology
Political Science Public Administration
International Relations
Political Science
Psychology and Cognitive Sciences Developmental Psychology
Biological Psychology
Applied Psychology
Clinical Psychology
Social Psychology
Mathematical Psychology
Experimental and Cognitive Psychology
Psychology, Psychoanalysis
Educational Psychology
Psychology, general
Psychology, interdisciplinary
Ergonomics
Social and Economic Geography Development studies
Urban Studies
Geography
Area Studies
Transportation
Environmental Studies
Regional and urban planning
Sociology Anthropology
Demography
Ethnic Studies
Social Issues
Social Work
Sociology
Women's Studies
Family Studies
Gender Studies
Humanities and the Arts History and Archaeology Medieval and Renaissance Studies
Ancient history
Archaeology
Greek history
History
American history
Asian history
African history
European history
History of Oceania
History, miscellaneous
Medieval history
Modern history
Prehistory
Contemporary history
Conservation
Languages and Literature American literature
African, Australian, Canadian literature
German, Dutch, Scandinavian literature
Language and Linguistics
Greek literature
European literature
Literary Theory and Critisism
Classics
Literature
British Isles literature
Literary Reviews
Fiction
Modern literature
Poetry
Romance literature
Slavic literature
Contemporary literature
Philology
Medieval literature
Linguistics
Other Humanities Humanities, miscellaneous
Humanities, general
Cultural management
Humanities, interdisciplinary
Humanities and the Arts Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Architectural design
Visual arts
Performing arts
Theater
Art history
Film, Radio,Television
Folk art
Music
Arts, interdisciplinary
Art
Dance
Poetry
Other Humanities Folklore
Asian Studies
Philosophy, Ethics and Religion Ethics
Theology
Religion
History and Philosophy of Science
Philosophy